top of page

Kontejnery

Naše firma nabízí pronájem kontejnerů o velikosti 3 m³, 6m³ a 10 m³. Kontejnery je možné si objednat na odvoz a likvidaci odpadu jako například suť, zemina, bioodpad či na komunální odpad např. při vyklízení nemovitostí.

Využít lze také našich komplexních služeb. Například naložení a odvoz odpadu, stěhování či vyklízení pozůstalostí. Dále dovozu písků, štěrků, tříděné země, mulčovací kůry či substrátu pro Vaši zahradu.
Možný je také převoz minibagrů či zahradní techniky.

Při pronájmu kontejneru bude naložen pouze odpad uvedený v objednávce. V opačném případě je objednatel srozuměn s tím, že odpad bude uložen na zabezpečenou skládku (v jiné ceně, než byla předběžně dohodnuta) nebo vrácen zpět objednateli.

Nepřijímáme elektrospotřebiče, oleje, barvy, louhy, kyseliny, zářivky, léčiva a zdravotnický materiál a jiný nebezpečný nebo zdravotně závadný odpad.

bottom of page